Tipărire

 ANUNȚ

Contestațiile pentru proba scrisă din cadrul concursului județean pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate se pot depune, joi, 07.09.2017, între orele 8.00 – 10.00 la registratura Inspectoratului Școlar Județean Iași.