Vă informăm că accesul candidaţilor în centrele de examen (conform repartizărilor postate pe site-ul I.Ș.J. Iași) pentru proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar – 12 iulie 2017 se face în intervalul 8.00 – 9.00, pe baza actului de identitate valabil - buletin/carte/adeverinţă de identitate, paşaport. În mod excepţional, identitatea candidaţilor se poate realiza şi pe baza permisului de conducere sau a cărţii de alegător.

Vă reamintim că proba scrisă începe la ora 10.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge.