Tipărire

În atenţia candidaţilor la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit, 2020                                          

             Vă comunicăm faptul că lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs se afişează la sediul ISJ Iaşi şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform art.9, şi a anexei nr.2 din OMEC nr. 3307/21.02.2020 cu completările şi modificările ulterioare.

 

Tabel nominal cu punctajele obținute de cadrele didactice/didactice auxiliare care au solicitat gradație de merit