ANUNȚ

 

         În perioada de 15 – 18 iulie 2019, va avea loc la sediul Liceului Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, Strada Mitropolit Varlaam nr.54, înscrierea pentru admiterea în învăţământul seral a candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020.

Date de contact secretariat unitate de învăţământ, telefon 0232.237.710.

 

Repartizarea candidaţilor va avea loc în perioada 19, 22  şi 23 iulie 2019.

 

 

 

 

Preşedinte Comisie,

prof. Mihaela Toma