A doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2018-2019

 

Absolvenții clasei a VIII-a care nu s-au înscris la unitățile la care au fost repartizați sau nu au participat la prima etapă de admitere și care, din diferite motive, nu s-au adresat comisiei de admitere județene în perioada 16 - 18 iulie 2018 și solicită ulterior un loc în clasa a IX-a, precum și cei care și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapelor de admitere menționate anterior vor fi repartizați de comisia de admitere județeană, pe locurile rămase libere. Repartizarea se va face în data de 7 septembrie 2018, ținând cont de criteriile prevăzute în metodologia în vigoare, în baza hotărârilor comisiei de admitere județene.

Perioada de înscriere: 3-6 septembrie 2018, la ISJ Iași, după următorul program:

                                    3-5 septembrie 2018: de la ora 8:30 la ora 15:00

                                    6 septembrie 2018: de la ora 8:30 la ora 13:00.

Documente necesare: a) cererea de înscriere (de la ISJ)

  1. b) certificatul de naștere, în copie, și cartea de identitate (dacă este cazul)
  2. c) cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal
  3. d) adeverință cu notele și media la EN clasa a VIII-a (dacă este cazul)
  4. e) adeverință cu media generală pentru clasele V-VIII.