Tipărire

» Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023

-  Anexele 1,2,4,5 la OM 5151/2021 (calendar, calculul mediei, testare limba modernă)

Anexa 3 la OM 5151/2021 (probe aptitudini)

» Plan de măsuri județean - admitere liceu 2022-2023

 

» Ordin privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2022-2023