Rezultatele repartizării elevilor din R. MOLDOVA si diaspora în învățământul liceal și profesional din ROMÂNIA pentru anul şcolar 2018-2019

 

Precizări privind admiterea în învățământul liceal/profesional pentru anul şcolar 2018-2019:

 

  • sunt admişi la studii liceale sau profesionale în România 950 de elevi fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă
  • sunt admişi la studii liceale sau profesionale în România 48 de elevi fără plata taxelor de școlarizare, dar FĂRĂ bursă
  • 36 de dosare sunt respinse deoarece, pe fişa de admitere, nu au fost completate suficiente opţiuni

 

Admiterea a fost realizată cu respectarea :

<<< 

METODOLOGIA de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă începând cu anul școlar 2017-2018,

...

Articolul 6

 (10) Admiterea în învățământul liceal/profesional se realizează prin concurs computerizat.

Repartizarea candidaților se va face în etape:

Etapa I – vor fi repartizați candidații care au finalizat studiile gimnaziale în România care doresc să fie admiși în învățământul liceal clasa a IX-a sau anul I de școala profesională.

Etapa II – vor fi repartizați candidații care au finalizat studiile gimnaziale în Republica Moldova sau în alte state care doresc să fie admiși în învățământul liceal clasa a X-a sau in învățământul liceal clasa a IX-a sau anul I de școala profesională. În aceste ultime două cazuri la dosarul de înscriere trebuie să existe și solicitarea părinților/tutorelui de înscriere a elevului la admitere într-o clasă inferioară nivelului rezultat din actele de studii, după caz.

Etapa III – vor fi repartizați candidații care au finalizat 8 clase in Republica Moldova (nu au absolvit gimnaziul) care doresc să fie admiși în anul I de școală profesională.

Etapa IV – Solicitările de studii ale absolvenților de gimnaziu din Republica Moldova, promoția anterioară 2017, vor fi analizate în funcție de numărul de locuri rămase disponibile după încheierea admiterii computerizate.

...

>>>