Tipărire

  Reglementări privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual

  Situaţia şcolarizării în învățământul profesional, pe domenii și calificări profesionale, în anul școlar 2017-2018

  Ordin privind aprobarea etapelor calendarului și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și profesional

  Solicitare de școlarizare în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019

  CONTRACT de pregătire practică în învățământul dual

C o n t r a c t   d e   p a r t e n e r i a t pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual