Tipărire

 Reglementari privind organizarea și funcționarea învățământului dual

 OMEN 3556_2017 admitere învățământ dual+calendar

Metodologie admitere învățământ dual

 Anexe centralizator, discipline tehnologice

 Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual