Etapa judeţeană a Olimpiadei de Biologie se va desfăşura în ziua de sâmbătă, 11 martie 2017,

între orele 10,00-13,00 la  Liceul Teoretic,,Vasile Alecsandri’, Iaşi.

Accesul elevilor în săli este permis  pe baza actului de identitate, respectiv a carnetului de elev, între orele 9,00-9,30.

Evaluarea lucrărilor se va realiza, pe loc, ora 13,00, cu șablon specific testelor grilă. Evaluarea lucrărilor se va realiza de către doi profesori evaluatori asistați de un profesor din comisia centrală, în prezenţa elevului-autor al lucrării şi a doi elevi-concurenţi ca martori. Elevii vor fi prezenți la evaluare.

Pentru faza națională a olimpiadei de biologie, au fost repartizate pentru judeţul Iaşi, 6 locuri, din care care 5 locuri pentru fiecare nivel de clasă (VII, IX, X, XI, XII) şi 1 loc suplimentar, ca urmare a premiilor obținute în anul precedent.

Sunt declarați calificați pentru faza națională primii cinci elevi din cele 5 clase diferite, numai dacă aceștia au obţinut cel puţin 70% din punctajul maxim acordat rezolvării subiectelor de la etapa judeţeană. Subiectele sunt de tip grilă și pot fi de tipul: complement simplu, complement grupat, probleme, cauză - efect.

În situaţia în care nu se completează locurile distribuite pentru un anumit an de studiu, acestea pot fi ocupate de elevii care au punctajul cel mai mare în clasamentul general al participanţilor la etapa judeţeană a olimpiadei și îndeplinesc condiția de calificare (cel puțin 70% din punctajul maxim acordat).

Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană a stabilit următoarele criterii de departajare a candidaţilor care au obţinut punctaje egale şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională:

1.  punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip probleme;

2.  punctajul mai mare obţinut la subiectul de tip complement grupat;

3.  punctajul mai mare obţinut la o probă scrisă care se susține în cazul în care se menține egalitatea după aplicarea celor două  criterii anterioare.

Locul suplimentar acordat de M.E.N. va fi ocupat de un elev din învățământul liceal (clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a) cu următorul punctaj (dar nu mai mic de 70 puncte), în clasamentul general al  participanţilor la faza judeţeană.

Faza naţională a Olimpiadei de biologie se va desfăşura în perioada 19-25 aprilie 2017 la Baia Mare, jud. Maramureş.

Vă dorim mult succes!!!