Tipărire

CAIET DE SARCINI pentru achiziţia unor servicii de cadastru şi topografie (întocmirea documentațiilor pentru obţinerea numerelor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de administrare) pentru imobile ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi