Tipărire

CAIET DE SARCINI pentru achiziţia unor servicii pentru verificarea rezistenței de dispersie a prizelor de pământ de la clădirile ce aparțin Inspectoratului Școlar Județean Iaşi