Ministerul Educației a publicat astăzi, 9 iulie 2024, pe site-ul dedicat, evaluare.edu.ro, rezultatele finale obținute după soluționarea contestațiilor de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut probele Evaluării Naționale (25 - 27 iunie 2024).

La nivelul județului Iași, în urma reevaluării lucrărilor contestate, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 75,72% (6739 de candidați). Astfel, proporția candidaților din județul Iași care au medii mai mari sau egale cu 5 este mai mare decât media națională care, după contestații, este 74,5.

Numărul candidaților cu media generală 10 este 7. Astfel, județul Iași rămâne pe prima poziție din perspectiva numărului mediilor de 10.

Elevii care au obținut media maximă, în acest an, provin de la Colegiul Național Iași (2), Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași (2), Școala Gimnazială Euroed (2), Colegiul „Richard Wurmbrand ”(1).  

La proba de Limba și literatura română, 5477 de candidați (81,27%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 22 de candidați au obținut nota 10.

La Matematică, 4658 de candidați (69,12%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 86 de candidați au obținut nota 10.

Au fost depuse 1457 de contestații, 773 la limba și literatura română și 684 la matematică. După soluționarea contestațiilor, 63,52% dintre lucrările reevaluate de la limba română și 66,37% dintre lucrările de la matematică au primit note mai mari decât cele inițiale.

Rata de participare a fost de 95,80%: 6739 candidați prezenți la ambele probe, dintr-un total de 7034 de absolvenți înscriși (prin comparație, în anul școlar 2022-2023, rata de participare a fost de 95,55%, fiind prezenți 6810 de candidați dintr-un total de 7183 de absolvenți înscriși). 

În acest context, precizăm că rezultatele au fost publicate  prin anonimizarea numelui și a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat și comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD/GDPR).

Precizăm că Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare sumativă externă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Media de admitere, calculată pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal.

În acest sens, miercuri, 10 iulie, pe site-ul admitere.edu.ro, va fi publicată ierarhia la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a.

În prima etapă a admiterii în învățământul liceal din acest an, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 11 - 12 iulie, respectiv 15 - 22 iulie. Tot în aceste intervale sunt prevăzute și completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ, respectiv depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Repartizarea computerizată a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024  2025 va avea loc în data de 24 iulie.