În perioada 2022-2024, I.S.J. Iași participă, alături de instituții partenere din Germania, Italia, Grecia și Cipru, la dezvoltarea și implementarea proiectului Erasmus+ ”Boosting health LIteracy for School Students (BLISS)”. Proiectul își propune elaborarea și operaționalizarea unui cadru de cunoștințe, deprinderi și atitudini în domeniul sănătății care să îi abiliteze pe tineri – elevi din învățământul preuniversitar și nu numai – să identifice corect și să analizeze critic informații ce le pot determina starea de sănătate și, implicit, starea de bine.

Premisa de la care pleacă proiectul este aceea că alfabetizarea în materie de sănătate, presupunând capacitatea indivizilor de a înțelege, de a evalua critic și de a utiliza informațiile legate de sănătatea lor, este o componentă importantă a educației ce a devenit cu atât mai importantă în timpul pandemiei de COVID-19.

În acest context, debutul activităților de proiect s-a concretizat în întâlnirea inițială a partenerilor, care a avut loc în zilele de 15 și 16 decembrie 2022 la Roma, în Italia, cu participarea a doi inspectori școlari din cadrul I.S.J. Iași, alături de reprezentanți ai instituțiilor membre ale consorțiului – European Grants International Academy (Foligno, Italia), Organizing Bureau of European School Student Unions (Bruxelles, Belgia), Frederick University (Cipru), Technische Universität München (Germania) și Eastern Macedonia – Thrace Regional Directorate for Primary and Secondary Education (Grecia). În acest cadru, au fost detaliate reperele operaționale ale proiectului pentru fiecare dintre activitățile prevăzute, respectiv elaborarea cadrului de competențe intitulat ”Digital Health@School”, platforma BLISS, cinci module de formare adresate profesorilor și, de asemenea, instrumentele de formare și de realizare a campaniilor de informare.

Rezultatele preconizate ale proiectului au în vedere îmbunătățirea nivelului de competență în utilizarea responsabilă a serviciilor digitale din domeniul sănătății, o motivație sporită, în rândul profesorilor și al elevilor, de a promova și de a participa la educația pentru sănătate și la inițiativele de alfabetizare digitală în general, niveluri îmbunătățite de independență, încredere în sine și inițiativă autonomă în rândul tinerilor, îmbunătățirea abilităților de comunicare și de lucru în echipă, îmbunătățirea stării de sănătate (fizică, mentală și emoțională), precum și creșterea gradului de conștientizare a alternativelor de tip ”open source” în lumea tehnologiilor digitale din domeniul sănătății.