15 acreditări Erasmus pentru școlile ieșene și ISJ Iași

 

După publicarea listei cu rezultatele selecției pentru Acreditarea Erasmus în domeniile educația adulților, educație școlară și formare profesională, ce a avut termen limită 29 octombrie 2020, din jud. Iași au fost aprobate toate candidaturile pentru educație școlară și formare profesională.

            Cele15 acreditări (9 educație școlară și 5 VET) vor fi deținute de: o grădiniță - Gradinița cu Program Prelungit nr 13, o școală primară - Școala Primară Lorelay, două școli gimnaziale - Școala Gimnazială "Otilia Cazimir" și Școala Gimnazială "George Coșbuc", 9 licee - Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida”, Colegiul Pedagogic "Vasile Lupu", Colegiul Tehnic de Căi Ferate "Unirea" Pașcani, Liceul Teoretic''Al. I. Cuza'', Liceul Tehnologic Economic "Virgil Madgearu", Colegiul Tehnic ”Ion Holban” (acreditare dublă, VET și educație școlară), Colegiul National, , Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", Liceul Teoretic ”Miron Costin” Pașcani și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

            Acreditarea Erasmus este un instrument pentru acele organizații care se ocupă de educația și formarea adulților, de învățământul profesional și tehnic (VET) și de educația școlară, disponibile pentru schimburi și cooperare la nivel european. Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că solicitantul a elaborat un Plan Erasmus de înaltă calitate, în cadrul unui efort mai amplu de a-și dezvolta organizația pentru perioada 2021-2027.

            ISJ Iași va activa ca lider de consorțiu, implicând școli din comunități defavorizate (rural amenințat de apropierea urbană, rural izolat, comunități de romi), care prin formarea angajaților în context european să aducă inovare în școală și comunitate, să devină vectori de opinie și acțiune. Membrii consorțiului vor fi selectați anual, prin anunț transparent pe canalul de comunicare al ISJ, cu precizarea clară a criteriilor. Anual, vor fi implicate minim 7 școli diferite, cu câte cel putin 3 participanți din fiecare școală, astfel încât, pe toată perioada acreditării să poată beneficia de experiența Erasmus+ minim 150 de profesori, din minim 35 de scoli. Alături de reprezentanții din școli vor participa și reprezentanți ai ISJ Iași - coordonatorul consorțiului, responsabil pentru inițierea și implementarea activităților cu relevanță pedagogică și știintifică.