Inspectoratul Școlar Județean Iași susține demersul de achiziționare a echipamentelor informatice necesare activității școlilor ieșeneprin proiectul POC „Șanse egale la educație prin suport IT

 

Pentru buna desfășurare a cursurilor în anul școlar 2020-2021, Guvernul României, în cadrul Ordonanței de Urgență 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020-2021 în contextul riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2, oferă instituțiilor de învățământ preuniversitar posibilitatea de a obține finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu online.

Pe 25 octombrie 2020, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale, a publicatGhidul solicitantului aferent celui de al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE apelul 2 dedicat tabletelor școlare și echipamentelor/dispozitivelor IT pentru activitatea didactică.

În cadrul acestui apel, pentru a susține școlile din județ să beneficieze de dispozitivele necesare desfășurării activităților didactice online, Inspectoratul Școlar Județean Iași a depus, în calitate de coordonator, proiectulȘanse egale la educație prin suport IT.

Formularul de aplicație prevede un buget de 26 286 680.75 lei și 34 de parteneri locali, reprezentând 11 școli din mediul urban și 23 din mediul rural.Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi cei 18514  de elevi din școlile partenere, precum și  cei 1389 de membri ai personalului didactic și nedidactic din aceste instituții de învățământ.

Scopul proiectuluieste facilitarea desfășurării activităților didactice începând cu anul școlar 2020-2021 în 34 de unități de învățământ preuniversitar, prin dotarea acestora cu infrastructura IT necesară desfășurării în bune condiții a procesului educațional, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, în contextul situației crizei de sănătate actuale.

Obiectivul principal este constituit de asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line. Obiectivele specifice urmărite sunt dotarea celor 18514 de elevi din 34 de școli defavorizate ale județului Iași pentru a putea participa la educația online, precum și a celor 1389 de cadre didactice care își desfășoară activitatea în aceste școli pentru a putea realiza activități de predare-învățare-evaluare în regim online. Totodată, în cele 34 de școli partenere, achizițiile proiectului vor facilita reducerea decalajelor educaționale începând cu anul școlar 2020-2021.

Prin proiectul Șanse egale la educație prin suport IT, Inspectoratul Școlar Județean Iași va contribui la achiziționarea și distribuirea unui număr semnificativ de dispozitive electronice -9321 de tablete, 1038 laptopuri, 394 de sisteme alcătuite din desktop și monitor, 370 de sisteme ALL-IN-ONE, 348 de camere web, 391 de camere web conferință, 461 de proiectoare, 503 de  ecrane de proiecție, 536 de table interactive , 503 de tablete grafice, 151 de routere pentru 23 de școli, 1994 sisteme management dispozitive – asigurând astfel desfășurarea unoractivități educative de calitate în cele 34 de școli partenere