În conformitate cu Ordinul nr. 1494 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, art. 14, decizia de suspendare a cursurilor şcolare organizate în modalitatea „faţă în faţă" se dispune la nivel local, prin hotărârea CJSU, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, după obţinerea avizului inspectoratului şcolar judeţean şi al direcţiei de sănătate publică judeţene.

Având în vedere faptul că păstrarea stării de sănătate a elevilor și a cadrelor didactice este prioritară, consiliile de administrație ale unităților de învățământ în care s-au înregistrat cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, au transmis astăzi, 20 octombrie, către Inspectoratul Școlar Iași solicitarea de a primi avizul Inspectoratului Județean Iași și al Direcției de Sănătate Publică pentru:

  • suspendarea cursurilor școlare în modalitatea „faţă în faţă" pentru câte o clasă din următoarele unități școlare – Școala Gimnazială Glodenii Gândului, structura Grădinița cu Program Normal, Glodenii Gândului, Școala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Iași, Școala Gimnazială „Iordache Cantacuzino”, Pașcani, - și trecerea la activități online;
  • suspendarea cursurilor școlare în modalitatea „faţă în faţă" pentru câte două clase din următoarele unități școlare – Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, Iași, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Buhalnița, structura Școala Primară, Poiana Mărului,- și trecerea la activități online;
  • suspendarea cursurilor școlare în modalitatea „faţă în faţă" pentru trei clase de la Școala Gimnazială „George Coșbuc”, Iași, și trecerea la activități online;
  • suspendarea cursurilor școlare în modalitatea „faţă în faţă" pentru patru clase de la Școala Gimnazială Golăești și trecerea la activități online;
  • suspendarea cursurilor școlare în modalitatea „faţă în faţă" pentru șase clase de la Școala Gimnazială „Mihai Codreanu”, Iași, și trecerea la activități online;
  • suspendarea cursurilor școlare în modalitatea „faţă în faţă" pentru zece clase de la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, și trecerea la activități online;
  • suspendarea cursurilor școlare în modalitatea „faţă în faţă" pentru Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc”, Pașcani, și trecerea la activități online.

În unitățile școlare menționate, s-au luat măsurile precizate în Ordinul nr. 1494 din 31 august 2020:

  • izolarea cazurilor confirmate;
  • igienizarea și dezinfecția spațiilor unităților școlare (clase, holuri, toalete);
  • reinstruirea personalului privind regulile de igienă personală și portul măștii de protecție.

Pe baza avizului Inspectoratului Școlar Judeţean Iași şi al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţene, propunerea Consiliilor de Administrație va fi înaintată spre aprobare |Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.