INSPECTOR PENTRU ACTIVITĂȚI EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE

Prof. Dr.  Maria Andreea NECULAU

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Iași

Curriculum vitae