• Activitățile educative naționale finanțate de MEN (anexa nr. 7)
  • Activitățile educative naționale fără finanțare MEN (anexa nr. 8)
  • Activitățile educative regionale și interjudețene fără finanțare MEN (anexa nr. 9)

Competițiile școlare respectă PDF icon OMEN 3016_Competitii scolare internationale, nationale si regionale 2019_site MEN.pdf