Tipărire

 

ANUNȚ   IMPORTANT!

                                                                                                                        

În  conformitate cu anexa 1 la Ordinul ME nr. 3775/2021 pentru  modificarea și completarea ordinului  ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și  calendarul admiterii în învățământul profesional  de stat și  învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022, în data de 20 august 2021, ora 11.00, la Inspectoratul Școlar Județean Iași,  corp C, va avea loc  rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere în învățământul profesional și redistribuirea  candidaților admiși la clase/grupe și calificări la care nu s-au constituit efective minime legale.

 

 

Comisia județeană de admitere